HKCAD Dangers
賽事球星
第一名 Owen Lee 第二名 Perry Leung 第三名 Wong Tsz Yu
裁判
主裁邊裁
Robert Wong Teddy ChanOtto Chan
時間 球隊 進球 助攻 助攻 備註 被罰球員 判罰 分鐘
1 12:53 Dangers Wong Tsz Yu
1 02:47 HKCAD Edmond Tse Holding 2
2 16:31 HKCAD Kenny Chan Hooking 2
2 13:22 HKCAD Owen Lee Perry Leung
2 06:12 Dangers Bench Minor Too Many Men 2
2 01:28 HKCAD Owen Lee Perry Leung
球隊 守門員 第一局 第二局 第三局 加時第一局 加時第二局 任意球 總時間 救球總數 進球總數 空門進球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
HKCAD Richard Ng [G] 1 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 40 11 1 0
Dangers Wai Sum Wong [G] 0 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40 13 2 0
全職球員排名 - 主場球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Owen Lee HKCAD Skater 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Perry Leung HKCAD Skater 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chris Chan HKCAD Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kliff Lai HKCAD Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Richard Ng HKCAD Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ringo Chung HKCAD Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Thomas Yau HKCAD Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vincent Ng HKCAD Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Edmond Tse HKCAD Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Kenny Chan HKCAD Forward 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全職球員排名 - 作客球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Wong Tsz Yu Dangers Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cheuk Ying CHOW Dangers Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gary Hon RPT Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ivy MAN Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kwan Hung Chau Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Shing Chung Chow Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tin Long Chan Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ting Fung Lee Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Wai Chun CHENG Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Wai Sum Wong Dangers Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Wai Yee CHOW Dangers Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Wing Hin YUEN Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Yeuk Ting LAU Dangers Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Yiu Cheung Cheng Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全職球員排名
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Brian Deng HKCAD Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0