Chiefs Bear Fighters
赛事球星
第一名 Ho Ka Fai 第二名 Matt Lee 第三名 Ray Li
裁判
主裁边裁
Robert WongOtto Chan  
时间 球队 进球 助攻 助攻 备注 被罚球员 判罚 分钟
1 17:28 Bear Fighters Matt Lee Ho Ka Fai
1 12:53 Chiefs Micheal Bendy Hooking 2
1 11:43 Bear Fighters Ray Li William Yu 5打4
1 08:34 Chiefs Richard Kwong Tripping 2
1 06:33 Chiefs Bench Minor Too Many Men 2
2 19:02 Bear Fighters Ho Ka Fai Ho Kwok Wing
2 09:47 Bear Fighters Jo Ma Body Checking 2
2 08:08 Bear Fighters Bench Minor Too Many Men 2
2 05:31 Bear Fighters Matt Lee Hooking 2
2 00:51 Bear Fighters Matt Lee
2 00:01 Chiefs Curtis Ip Body Checking 2
球队 守门员 第一局 第二局 第三局 加时第一局 加时第二局 任意球 总时间 救球总数 进球总数 空门进球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
Chiefs Stanley Shum [G] 2 12 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 40 25 4 0
Bear Fighters Kevin Lam [G] 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 40 12 0 0
全职球员排名 - 主场球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Edmund Chu Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jonathan Chang Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kelvin Wong Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kenrick Tang Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Robbie J Lee Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sigmund Chu Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Stanley Shum Chiefs Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Curtis Ip Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 Micheal Bendy Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Richard Kwong Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全职球员排名 - 作客球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Matt Lee Bear Fighters Skater 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1
2 Ho Ka Fai Bear Fighters Skater 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ray Li Bear Fighters Skater 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Ho Kwok Wing Bear Fighters Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 William Yu Bear Fighters Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jim Liu Bear Fighters Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Johnny Wong Bear Fighters Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ka Ho Ho Bear Fighters Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kevin Lam Bear Fighters Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Yat Lung Lau Bear Fighters Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jo Ma Bear Fighters Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
非全职球员排名
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Bee Chan Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0