Crave Hong Kong Neway WildCats
賽事球星
第一名 Billy Fu 第二名 第三名 Kevin Kimberley
裁判
主裁邊裁
Otto ChanSteve Leung  
時間 球隊 進球 助攻 助攻 備註 被罰球員 判罰 分鐘
1 12:23 Neway WildCats Arthur Cheung Billy Fu
1 10:05 Neway WildCats Bench Minor Too Many Men 2
1 08:54 Neway WildCats Andrew Lee Roughing 2
1 07:06 Neway WildCats Delay of Game 2
1 06:35 Neway WildCats Arthur Cheung Andrew Lee 4打5
1 00:43 Neway WildCats Laputa Poon
2 19:23 Neway WildCats
2 13:00 Crave Hong Kong Robert CH Wong High-sticking 2
2 13:00 Neway WildCats Andrew Lee Roughing 2
2 11:10 Crave Hong Kong Shane Wyatt
2 09:30 Neway WildCats Andrew Lee Misconduct 10
2 07:55 Neway WildCats Ringo Ho Tripping 2
2 07:55 Crave Hong Kong TO
2 01:46 Crave Hong Kong Kevin Kimberley Jimmy Lee
2 01:13 Neway WildCats Billy Fu Ringo Ho
球隊 守門員 第一局 第二局 第三局 加時第一局 加時第二局 任意球 總時間 救球總數 進球總數 空門進球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
Crave Hong Kong Ricky Chong [G] 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40 7 5 0
Neway WildCats Bengy Hui [G] 0 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 40 13 2 0
全職球員排名 - 主場球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Kevin Kimberley Crave Hong Kong Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Shane Wyatt Crave Hong Kong Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jimmy Lee Crave Hong Kong Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brian Chiu Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Drew Peterson Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ken Chan Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Leslie Yiu Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Michael Belanger Crave Hong Kong Forward / Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Peter Ho RPT Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ricky Chong Crave Hong Kong Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Roger Li Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vincent Emond Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全職球員排名 - 作客球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Arthur Cheung Neway WildCats Defense 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Laputa Poon Neway WildCats Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Ringo Ho Neway WildCats Skater 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
4 Andrew Lee Neway WildCats Defense 0 1 1 0 0 0 0 14 0 0 0
5 Bengy Hui Neway WildCats Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Edmond Chan Neway WildCats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Maureen Chi Yi WONG Neway WildCats Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Murphy Ng Neway WildCats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nathan Kie Neway WildCats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Thomas Ng Neway WildCats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Warren Ang Neway WildCats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Yim Kuen KWAN Neway WildCats Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全職球員排名
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Robert CH Wong Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2 Billy Fu Neway WildCats Skater 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0