Chiefs Dangers
赛事球星
第一名 Curtis Ip 第二名 Robbie J Lee 第三名 Bee Chan
裁判
主裁边裁
Eiji InoharaTeddy Chan  
时间 球队 进球 助攻 助攻 备注 被罚球员 判罚 分钟
1 19:46 Chiefs Robbie J Lee Jonathan Chang Parco Chow
1 10:06 Chiefs Eddie Wong Holding 2
1 07:10 Chiefs Robbie J Lee Jonathan Chang Michael Cheuk
1 02:41 Chiefs Bee Chan Richard Kwong
1 00:36 Chiefs Kenrick Tang Curtis Ip Robbie J Lee
1 00:04 Chiefs Robbie J Lee Jonathan Chang Michael Cheuk
2 16:24 Chiefs Jonathan Chang Robbie J Lee Curtis Ip
2 10:24 Dangers Gary Hon RPT
2 09:42 Chiefs Curtis Ip
2 01:16 Chiefs Curtis Ip Bee Chan Jonathan Chang
球队 守门员 第一局 第二局 第三局 加时第一局 加时第二局 任意球 总时间 救球总数 进球总数 空门进球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
Chiefs Stanley Shum [G] 0 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8 1 0
Dangers Wai Sum Wong [G] 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40 6 8 0
全职球员排名 - 主场球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Robbie J Lee Chiefs Skater 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jonathan Chang Chiefs Skater 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curtis Ip Chiefs Skater 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Michael Cheuk Chiefs Skater 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kenrick Tang Chiefs Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Parco Chow Chiefs Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Richard Kwong Chiefs Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kelvin Wong Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Micheal Bendy Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stanley Shum Chiefs Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全职球员排名 - 作客球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Gary Hon RPT Dangers Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ivy MAN Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Shing Chung Chow Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tin Long Chan Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ting Fung Lee Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wai Chun CHENG Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Wai Sum Wong Dangers Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Wai Yee CHOW Dangers Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Wing Hin YUEN Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Wong Tsz Yu Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Yeuk Ting LAU Dangers Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Yiu Cheung Cheng Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全职球员排名
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Bee Chan Chiefs Skater 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Eddie Wong Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Tin Yau TY Chan Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ting San Leung Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0