SubZero GI Japan
賽事球星
第一名 James Ng 第二名 Jim Liu 第三名 Paul Chai
裁判
主裁邊裁
Andy LiKC Lung  
時間 球隊 進球 助攻 助攻 備註 被罰球員 判罰 分鐘
1 12:11 SubZero Paul Chai Thomas Szeto
1 09:53 SubZero Paul Chai Roughing 2
1 07:04 SubZero Paul Chai Alvin Sham Chris Juwono
1 02:10 GI Japan Jim Liu Glenn Ellingsen
2 05:18 GI Japan Hisayoshi Ogai Eiji Inohara Benjamin Hui
2 02:20 SubZero Anthony Luk Roughing 2
2 00:54 GI Japan James Ng Peter Chow 5打4
球隊 守門員 第一局 第二局 第三局 加時第一局 加時第二局 任意球 總時間 救球總數 進球總數 空門進球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
SubZero Sam Wong [G] 1 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40 14 3 0
GI Japan Ying Chi Virginia WONG [G] 2 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 40 11 2 0
全職球員排名 - 主場球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Paul Chai SubZero Skater 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
2 Alvin Sham SubZero Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chris Juwono SubZero Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thomas Szeto SubZero Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kim Lau SubZero Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ray Chui SubZero Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Roger Yung SubZero Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sam Wong SubZero Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Anthony Luk SubZero Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全職球員排名 - 作客球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Hisayoshi Ogai GI Japan Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 James Ng GI Japan Skater 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Jim Liu GI Japan Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Benjamin Hui GI Japan Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Glenn Ellingsen GI Japan Forward 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Peter Chow GI Japan Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ka Yiu Wong GI Japan Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kevin Kimberley GI Japan Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Leslie Yiu GI Japan Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ryoji Takeuchi GI Japan Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Shigenobu Kato GI Japan Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ying Chi Virginia WONG GI Japan Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全職球員排名
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Kenny K Chiu SubZero Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tim T Poon SubZero Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eiji Inohara GI Japan Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0