SubZero GI Japan
赛事球星
第一名 James Ng 第二名 Jim Liu 第三名 Paul Chai
裁判
主裁边裁
Andy LiKC Lung  
时间 球队 进球 助攻 助攻 备注 被罚球员 判罚 分钟
1 12:11 SubZero Paul Chai Thomas Szeto
1 09:53 SubZero Paul Chai Roughing 2
1 07:04 SubZero Paul Chai Alvin Sham Chris Juwono
1 02:10 GI Japan Jim Liu Glenn Ellingsen
2 05:18 GI Japan Hisayoshi Ogai Eiji Inohara Benjamin Hui
2 02:20 SubZero Anthony Luk Roughing 2
2 00:54 GI Japan James Ng Peter Chow 5打4
球队 守门员 第一局 第二局 第三局 加时第一局 加时第二局 任意球 总时间 救球总数 进球总数 空门进球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
SubZero Sam Wong [G] 1 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40 14 3 0
GI Japan Ying Chi Virginia WONG [G] 2 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 40 11 2 0
全职球员排名 - 主场球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Paul Chai SubZero Skater 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
2 Alvin Sham SubZero Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chris Juwono SubZero Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thomas Szeto SubZero Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kim Lau SubZero Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ray Chui SubZero Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Roger Yung SubZero Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sam Wong SubZero Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Anthony Luk SubZero Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全职球员排名 - 作客球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Hisayoshi Ogai GI Japan Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 James Ng GI Japan Skater 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Jim Liu GI Japan Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Benjamin Hui GI Japan Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Glenn Ellingsen GI Japan Forward 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Peter Chow GI Japan Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ka Yiu Wong GI Japan Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kevin Kimberley GI Japan Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Leslie Yiu GI Japan Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ryoji Takeuchi GI Japan Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Shigenobu Kato GI Japan Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ying Chi Virginia WONG GI Japan Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全职球员排名
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Kenny K Chiu SubZero Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tim T Poon SubZero Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eiji Inohara GI Japan Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0