WIHO Gaggia Empire
賽事球星
第一名 George Bigelow 第二名 Jim Wong RPT 第三名 Matt Lee
裁判
主裁邊裁
Steve LeungMike Lam  
時間 球隊 進球 助攻 助攻 備註 被罰球員 判罰 分鐘
1 18:24 Gaggia Empire Leon Mo Art Tam
1 16:41 Gaggia Empire Matt Lee Norm Chin
1 09:52 WIHO Don Ho High-sticking 2
2 16:14 WIHO Jim Wong RPT Cindy Ka Bik CHU
2 08:40 WIHO Robert Kang
2 07:34 WIHO Harry Chin Holding 2
2 03:59 WIHO Jim Wong RPT
2 03:50 Gaggia Empire TO
2 01:45 WIHO Maureen Chi Yi WONG Jim Wong RPT Michael Wong
球隊 守門員 第一局 第二局 第三局 加時第一局 加時第二局 任意球 總時間 救球總數 進球總數 空門進球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
WIHO George Bigelow [G] 2 16 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 40 31 2 0
Gaggia Empire Ken Lam [G] 0 10 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 40 18 4 0
全職球員排名 - 主場球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Jim Wong RPT WIHO Skater 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Maureen Chi Yi WONG WIHO Defense 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Robert Kang WIHO Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cindy Ka Bik CHU WIHO Forward 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Michael Wong WIHO Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 George Bigelow WIHO Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Henry Tong WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kevin Ng WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Matthew Yam WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rob Chiu WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vivian Wai Man LOW WIHO Forward / Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Yim Kuen KWAN WIHO Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Don Ho WIHO Forward 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
14 Harry Chin WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全職球員排名 - 作客球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Leon Mo Gaggia Empire Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Matt Lee Gaggia Empire Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Art Tam Gaggia Empire Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norm Chin Gaggia Empire Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alton, Ka Fai Ho Gaggia Empire Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Aman Tsui Shan LEUNG Gaggia Empire Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Estelle Ip Gaggia Empire Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jonathan Der Gaggia Empire Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ken Lam Gaggia Empire Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Michael Chen Gaggia Empire Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Terence Chim Gaggia Empire Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tsui Yi WONG Gaggia Empire Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全職球員排名
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Andrew Rueger Gaggia Empire Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0