WIHO Gaggia Empire
赛事球星
第一名 George Bigelow 第二名 Jim Wong RPT 第三名 Matt Lee
裁判
主裁边裁
Steve LeungMike Lam  
时间 球队 进球 助攻 助攻 备注 被罚球员 判罚 分钟
1 18:24 Gaggia Empire Leon Mo Art Tam
1 16:41 Gaggia Empire Matt Lee Norm Chin
1 09:52 WIHO Don Ho High-sticking 2
2 16:14 WIHO Jim Wong RPT Cindy Ka Bik CHU
2 08:40 WIHO Robert Kang
2 07:34 WIHO Harry Chin Holding 2
2 03:59 WIHO Jim Wong RPT
2 03:50 Gaggia Empire TO
2 01:45 WIHO Maureen Chi Yi WONG Jim Wong RPT Michael Wong
球队 守门员 第一局 第二局 第三局 加时第一局 加时第二局 任意球 总时间 救球总数 进球总数 空门进球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
WIHO George Bigelow [G] 2 16 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 40 31 2 0
Gaggia Empire Ken Lam [G] 0 10 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 40 18 4 0
全职球员排名 - 主场球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Jim Wong RPT WIHO Skater 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Maureen Chi Yi WONG WIHO Defense 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Robert Kang WIHO Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cindy Ka Bik CHU WIHO Forward 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Michael Wong WIHO Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 George Bigelow WIHO Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Henry Tong WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kevin Ng WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Matthew Yam WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rob Chiu WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vivian Wai Man LOW WIHO Forward / Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Yim Kuen KWAN WIHO Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Don Ho WIHO Forward 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
14 Harry Chin WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全职球员排名 - 作客球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Leon Mo Gaggia Empire Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Matt Lee Gaggia Empire Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Art Tam Gaggia Empire Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norm Chin Gaggia Empire Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alton, Ka Fai Ho Gaggia Empire Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Aman Tsui Shan LEUNG Gaggia Empire Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Estelle Ip Gaggia Empire Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jonathan Der Gaggia Empire Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ken Lam Gaggia Empire Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Michael Chen Gaggia Empire Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Terence Chim Gaggia Empire Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tsui Yi WONG Gaggia Empire Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全职球员排名
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Andrew Rueger Gaggia Empire Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0